Cenik storitev za samoplačnike:

Storitev Cena z DDV (EUR)
Kratek obisk 16,25
Prvi kurativni pregled 39,5
Ponovni kurativni obisk 29,6
Lažje dostopen hišni obisk -Do 110
Težje dostopni hišni obisk 150
Mali poseg 22
Srednji poseg 30
Pregled za planirano operacijo 93,22
Predlog za uv. post. za to 65
Predlog za uv. post. da dpp 72
Predlog ik za zahtevo zavarovalnice 165
Zdravniško potrdilo – krajše 28,5
Zdravniško potrdilo – obsežno 104,5
Pripr preg.izbor, potrditev 25
Prip. pregl. izbor potrditev 3
Obrazec za sprejem v dom 30
Pregled za vozniški izpit kategorija F 30
Pregled za vozniški izpit kategorija H 30
Pregled v antikoagulantni ambulanti 12,5
Kompletni lipidogram 19,5
Holesterol 6,2
Trigliceridi 6,2
HDL 6,2
LDL 6,2
Krvni sladkor 6,2
Krvna slika + dks 8,8
Kreatinin 6,2
Urea 6,2
Jetrni testi 19,5
TSH 19
T3 19
T4 19
PSA 23,5
PTČ, INR 22
Kalij 5,01
Kalcij 6,68
CRP 14,61
Analiza urina 9,5
EKG 25
Cepljenje proti klopnemu me. 36
Cepljenje proti gripi do 65 12
Cepljenje proti gripi po 65 7
Cepljenje proti pnevmococu 36
Gleženjski indeks 12
Laserska terapija 12,36