Prav je, da pacienti poznajo svoje pravice, ki bodo prispevale k večji kakovosti zdravstvene oskrbe in da pacienti vedo, kako je te pravice moč uresničevati in kako doseči njihovo varstvo, če so jim kot uporabniku zdravstvenih storitev kršene. Osnovna naloga zastopnika je, da daje pacientu osnovne informacije, nudi strokovno pomoč in daje konkretne usmeritve tudi na področjih uveljavljanja pravic s področja zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in izvajanja zdravstvene dejavnosti.

Kdo se lahko obrne na zastopnika?

Na zastopnika se lahko obrne vsak uporabnik zdravstvenih storitev pri katerem koli izvajalcu zdravstvenih storitev in vsakdo, ki potrebuje osnovne informacije, strokovno pomoč ali konkretne usmeritve.

Kdaj se lahko obrnem na zastopnika?

Na zastopnika se lahko obrnete vedno, kadar potrebujete nasvet, pomoč ali zastopanje. Ko se srečate s problemom, ki se nanaša na katero koli od pacientovih pravic določenih v Zakonu o pacientovih pravicah.

Zastopnik vam lahko pomaga tako, da:

  • vam na primeren način svetuje o vsebini pravic, načinih in možnostih njihovega uveljavljanja v času pred ali med zdravljenjem in kadar vam te kršene,
  • vam poda konkretne usmeritve za uveljavljanje pravic in predlaga možne rešitve,
  • ponudi pomoč pri vlaganju pravnih sredstev po Zakonu o pacientovih pravicah,
  • za vas opravlja potrebne poizvedbe v zvezi z domnevnimi kršitvami pri izvajalcih zdravstvenih storitev,
  • vas napoti na pristojno pravno ali fizično osebo ali na pristojni državni organ,
  • v okviru vašega pooblastila vlaga pravna sredstva in daje predloge, pojasnila in druge izjave v vašem imenu in v vašo korist za hitro in uspešno razrešitev spora.

Delo zastopnika je pomembno in odgovorno, saj lahko na izvajalce kadar koli naslovi predloge, mnenja, kritike ali priporočila, ki so jih ti dolžni obravnavati in nanje v roku, ki ga določi zastopnik, odgovoriti.

Prva obravnava in zastopnik pacientovih pravic:

Leon Lang dr. med. spec. spl. med., Kocljeva ulica 10, 9000 Murska Sobota
Telefon: 02 52 61 144

Martin Raj univ. dipl. prav., Ulica Arhitekta Novaka 2, 9000 Murska Sobota
Telefon: 02 534 1550 GSM: 051 345 197
Uradne ure:
Četrtek in petek od 8.00 do 13.00 ure
Sreda od 12.00 do 17.00